ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Φιλόλογος

Κινητό: 6944-175023
E-mail: eva.ramantani@gmail.com

Φιλόλογος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σχολή : Φιλοσοφική
Τμήμα: Φιλολογίας
Ειδίκευση: Κλασική Φιλολογία