ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΒΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών / Χωματουργικές Εργασίες

Διεύθυνση: Σκοτίνα Πιερίας, Τ.Κ.60063
Τηλέφωνο: 23527-71010
Κινητό: 6979-330236
E-mail: k_vletsis@yahoo.de