ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΛΑΪΑ - Μικροβιολόγος

Διεύθυνση: Πλ.Ελευθερίας 11, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351037376