ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Ορθοπεδικός

Διεύθυνση: Κανάρη 5, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-20148