ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Διεύθυνση: Κασσάνδρου 11, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351073795
Φαξ: 23510-38586