ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Οφθαλμίατρος

Διεύθυνση: Γεωργ.Ολυμπίου 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 6972085884