ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΠΑΚΛΕ ΙΩΣΗΦ - Γυναικολόγος

Διεύθυνση: Α' πάρ. Μ. Αλεξάνδρου 3, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-35858