ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΛΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Γενικός Ιατρός

Διεύθυνση: Αθηνών 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351033023