ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Φυτώριο ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ

Διεύθυνση: Γανόχωρα Κατερίνης, Τ.Κ.60100
Τηλέφωνο: 2351092092
Φαξ:  2351092133
E-mail: gidarakou@gmail.com