ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΟΝ - Εμπορία Σιδήρου & Σιδηρικών Υλικών / Εργαλεία

Διεύθυνση: Α' Παρ. Μουσών 4, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-37716
Φαξ: 23510-37518
E-mail: info@metallon.com.gr