ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΣΚΑΠΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Καρδιολόγος

Διεύθυνση: Κανάρη 5, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-36393