ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

PARTHENON Hotel

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 27, 60100, Ολυμπιακή Ακτή (Κατερινόσκαλα)
Τηλέφωνο: 23510-63322, 23510-61896
Φαξ: 23510-63325, 23510-61225
E-mail: info@hotel-parthenon.gr