ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

DENIS Hotel & Bangalows

Διεύθυνση: Παραλία Κορινού, Τ.Κ.60062
Τηλέφωνο: 23510-42301
Φαξ: 23510-41090