ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

DANAI HOTEL& SPA DLX

Διεύθυνση: Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης, Τ.Κ. 60100
Τηλέφωνο: 23510-63830,-1,-2
Φαξ: 23510-63833