ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Cafe BISTRO

Διεύθυνση: Hotel KYMATA, Αγίου Νικολάου 13, 60100, Παραλία Κατερίνης
Τηλέφωνο: 23510-61105, 23510-61805
Φαξ: 23510-62284
E-mail: info@hotel-kimata.gr