ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΜΥΔΡΥΑΣ Café - Bar

Διεύθυνση: ΑΜΥΔΡΥΑΣ Luxury maison & Spa, Παλιό Ελατοχώρι Πιερίας, T.K.60100
Τηλέφωνο: 23510 82650
Φαξ: 23510 82648