ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΑΤΗ Hotel

Διεύθυνση: Αγ. Δημήτριος Πιερίας, Τ.Κ. 60100
Τηλέφωνο: 23510-84202
Φαξ: 23510-84350