ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 60, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-90233
E-mail: katgiorgou@gmail.com