ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Παθολόγος

Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-21358