ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΟΛΕΤΙΔΗΣ - Ανταλλακτικά Γεωργικών Μηχανημάτων

Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 4 Α, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-23918, 23510-45510
Fax: 23510-45516
E-mail: poletidis@hotmail.com