ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Σ'ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ - Ψητοπωλείο

Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 85, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-24190