ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Τεχνικό Γραφείο ΤΣΑΚΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διεύθυνση: Αγίας Λαύρας 26 (1ος όροφος), 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-73669
Κινητό: 6944 862675 (vodafone)
Facebook: link
Google Plus: link 


ΥΠΕΥΘΥΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ 
  • ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
  • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ