ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 3, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351027023