ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΤΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Ηφαίστου 5-7, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-28318