ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. - Οβελιστήριο

Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά 25, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-24121