ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Ουρολόγος

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 8, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351028811