ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ - Ψησταριά

Διεύθυνση: Φιλίππου 99 και Νικολάου Πλαστήρα γωνία, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351037260