ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Παιδίατρος

Διεύθυνση: Σβορώνου 5, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-31691