ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΗΝΑ ΣΟΦΙΑ - Λογίστρια

Διεύθυνση: Μακεδονίας 27, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-76062