ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Φυσικοθεραπευτής

Διεύθυνση: Νίκα Δημητρίου 12, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-36469
Φαξ: 23510-36469