ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΡΤΟΚΟΣΜΟΣ - Αφοί Φωτιάδη ΟΕ

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 76, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο - Φαξ: 23510-77995

Υποκατάστημα: Ειρήνης 15, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο Υποκαταστήματος.: 23510-78996