ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - Λογίστρια

Διεύθυνση: Μαραθώνος 14, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-74525