ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΑΝΟΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Πέρδικα 3, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-79355