ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΑ - Λογίστρια

Διεύθυνση: 19ης Μαΐου 25Α, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-23385