ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - Λογίστρια

Διεύθυνση: Ζαλόγγου 27, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-46824