ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΑΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Τ. Τερζοπούλου 15, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-36843