ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ - Έπιπλα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 23510-38852, 23510-45554 
Fax: 23510-45553 
E-mail: bozoglou@otenet.gr 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Κατερίνης - Ολυμπιακής Ακτής