ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Τ. Τερζοπούλου 3, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-28410