ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - Λογίστρια

Διεύθυνση: Τ. Τερζοπούλου 9Α, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-30868