ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: 1ο χλμ. ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσσαλονίκης, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-39078