ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ Σ Θ ΠΑΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ - Φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Διεύθυνση: Πάροδος Ι. Κοσμά 3, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351079991