ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Οδοντίατρος

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου , 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-35997