ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΝ. & ΑΙΚ. ΚΑΒΑΔΙΑ Ο.Ε. - Κοσμήματα

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-29819, 23510-76888
Φαξ: 23510-29819