ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Κατάστημα οπτικών

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 47, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-32243
Φαξ: 23510-32243
E-mail: adam_poulios@yahoo.gr