ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΙΩΣΑΦΑΤ ΟΕ - Ηλεκτρικά Είδη

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 5, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-22128
E-mail: iosafat@ilmak.gr