ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΠΑΣΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Οπτικά

Διεύθυνση: Ερμού 10, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-35395

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΥΨΗΛΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ