ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

DIAS Hotel

Διεύθυνση: Καλιόπης 5, 60100, Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας
Τηλέφωνο: 23510-64354
E-mail: dias@likidishotels.gr 
Web Page: http://www.likidishotels.gr/intro_dias.html