ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Αναζήτηση εργασίας μέσω του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων

Απόφοιτος ΙΕΚ στην ειδικότητα γραμματέας διεύθυνσης, με προϋπηρεσία ως υπάλληλος γραφείου στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζοντας καλά αγγλικά και πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αναζητά εργασία μέσω του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Όποιος ενδιαφέρεται να με απασχολήσει με το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: 6996533634.