ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

OLYMPIOS ZEUS - Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Διεύθυνση: Πλάκα Λιτοχώρου, Τ.Κ.60063
Τηλέφωνο: 23520-22115, 23520-22116, 23520-22117,  23510-32235 (Χειμώνα)
Φαξ: 23520-22117
Web Page: http://www.olympios-zeus.gr
Υπεύθυνος: Σφήκας Χαρίλαος