ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Επαγγελματική εγκατάσταση, ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή κατασκευών

Επαγγελματική εγκατάσταση, ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή (σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους) κατασκευών όπως:
· πόρτες
· παράθυρα
· κλειδαριές
· δάπεδα
· κουζίνες
· σκεπές
· θωρακισμένες πόρτες
· κουφώματα
· έπιπλα
· μηχανισμοί κουφωμάτων και επίπλων

Τιμές προσιτές.
Τηλ : 6987897445.